ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,917
เดือนที่แล้ว
1,598
ปีนี้
16,448
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
31,996
ไอพี ของคุณ
18.215.33.158


ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง01 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน มกราคม พ.ศ. 256131 มกราคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 256031 ธันวาคม 2560
กระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างสนามฟุตซอล ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 ธันวาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256030 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 256031 ตุลาคม 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน กันยายน พ.ศ. 256030 กันยายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคารอบเดือน มิถุนายน 256030 มิถุนายน 2560
แนบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ก่อสร้างถนน คสล. สายสนามกีฬา หมู่ 511 กุมภาพันธ์ 2559
แนบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายนํ้ำ บริเวณบ้านนายไว ร้านกันทา11 กุมภาพันธ์ 2559
แนบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหางทุ่ง หมู่ 10 15 ธันวาคม 2558
แนบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมนึก15 ธันวาคม 2558
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2