ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61


ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561   [ 31 กรกฎาคม 2561 ]

รายละเอียดเอกสาร

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ฯ

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา(หมึกปริ้นเตอร์ Toner SL 2240D)

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๓ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ๑-๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ๑-๒ ของโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) จำนวน ๙๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขอนามัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์เครื่องโทรทัศน์

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมรถกู้ภัย ทะเบียน กฉ 3477 อต.

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการวันสำคัญทางวิชาการ (วันภาษาไทยแห่งชาติ)

 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันสำคัญทางวิชาการ (วันภาษาไทยแห่งชาติ)

 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการวันสำคัญทางวิชาการ (วันภาษาไทยแห่งชาติ)

 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดสถานที่และประดับตกแต่งเวที พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)

 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 24. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

 25. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 26. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 28. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 29. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 30. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ประจาเดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง