ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61


ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561   [ 30 มิถุนายน 2561 ]

รายละเอียดเอกสาร

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน 12 รายการ

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันไหว้ครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเรา(จิตสาธารณะ)

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หมึกปริ้นเตอร์ Toner SL2240D จำนวน 2 ชุด ตามโครงการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ 11,800.- บาท

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 12 รายการ ภายในวงเงินอนุมัติ 17,000.- บาท

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2561

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการวันสำคัญทางวิชาการ (สุนทรภู่)

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันสำคัญทางวิชาการ (สุนทรภู่)

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,600.- บาท

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,400.- บาท

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันสำคัญทางวิชาการ(วันสุนทรภู่)

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) จำนวน 4 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการวันต่อต้านยาเสพติด

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมสภา

 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถเครน ทะเบียน 80-6532 อต.

 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ประจำเดือนกรกฎาคม