ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,043
เดือนที่แล้ว
1,381
ปีนี้
10,968
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
12,412
ไอพี ของคุณ
18.208.159.25

 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561   [ 31 พฤษภาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล) จำนวน 2 ผืน

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะม้านั่งหินขัดพร้อมเก้าอี้ สำหรับโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้านชุมชนผักราก ม.5

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำบอร์ดความรู้เนื่องในวันวิสาขบูชา

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา เพื่อใช้ในการตกแต่งห้องเรียน

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑


  ย้อนกลับ