ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61


ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561   [ 30 เมษายน 2561 ]

รายละเอียดเอกสาร

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง 14,400.- บาท

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดสถานที่และผู้ประกอบพิธีการทางศาสนาโครงการทำบุญส่งเคราะห์บ้าน

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดสถานที่และผู้ประกอบพิธีการทางศาสนาโครงการทำบุญส่งเคราะห์บ้าน

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์วันสงกรานต์ ปี 2561

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำอาหารงานสงกรานต์ ปี 2561

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาจัดสถานที่ จัดเวทีให้สวยงามพร้อมรื้อถอน

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ 300.- บาท

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขยะ ทะเบียน 80-5827 อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อชุดกีฬา

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำอาหาร โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 11 รายการ 70,600.- บาท

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 1,260.- บาท

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังน้ำใส่ ม.3

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 2,625.- บาท

 15. ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง

 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขยะ ทะเบียน 80-6622 อต.

 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้าย (ไวนิล) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ฯ 864.- บาท

 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง