ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,269
เดือนที่แล้ว
1,601
ปีนี้
14,202
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
29,750
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 256131 ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน กันยายน พ.ศ. 256130 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 256131 สิงหาคม 2561
การซื้อโครงการจัดซื้อชุดระบบหอกระจายข่าวไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256131 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 256130 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256131 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน เมษายน พ.ศ. 256130 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 256131 มีนาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เข้าประปาขนาดใหญ่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มีนาคม 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลฯ27 มีนาคม 2561
ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม,ผู้บริหารประชุมตลาดกลางผลไม้ OTOP26 มีนาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.เข้าประปาขนาดใหญ่ ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มีนาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256128 กุมภาพันธ์ 2561
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง02 กุมภาพันธ์ 2561
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
หัวข้อวันที่
แผนการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256230 ตุลาคม 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256108 พฤศจิกายน 2560
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256003 ตุลาคม 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และพิธีเปิดงาน,จ้างเหมาเช่าเวที,จ้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ รร.เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทุเรียนหมอนทอง จำนวน 20 ลูก08 มิถุนายน 2561
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างทำสายสะพายการประกวดธิดาทุเรียนหลง-หลิน ลับแล จำานวน 7 เส้น08 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟบริเวณงาน โดยเฉพาะเจาะจง04 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบอร์ด/ซุ้มนิทรรศการทุเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดงานแสดงมหรสพบนเวทีกลางสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงาน04 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง04 มิถุนายน 2561
สรุปผลการประเมินราคาค่างานก่อสร้าง26 มีนาคม 2561
สรุปผลการประเมินราคาค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 507 มกราคม 2559
สรุปผลการประเมินราคาค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9 (เฉพาะส่วนของระบบประปา)07 มกราคม 2559
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1