ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,236
เดือนที่แล้ว
1,966
ปีนี้
6,536
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
42,146
ไอพี ของคุณ
18.232.187.177

กำหนดการจัดงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล) ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
10 กรกฎาคม 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก แล้วหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
05 กรกฎาคม 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
05 กรกฎาคม 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
05 กรกฎาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดทุเรียน การจัดกระเช้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน การแข่งขันส้มตำทุเรียนลีลา งานเทศกาลทุเรียนแและผลไม้เมืองลับแล ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

           เทศบาลตำบลหัวดง ขอเชิญชวนชาวสวนทุเรียนและชาวอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประกวดทุเรียน การจัดกระเช้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน การแข่งขันส้มตำทุเรียนลีลา ในงาน "หิ้วตะกร้า นุ่งผ้าไทย จ่ายตลาด กินทุเรียน" ณ งานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล (มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

28 มิถุนายน 2562

ประกาศการรับสมัครสาวงามเข้าร่วมการประกวดธิดาชาวสวนหลง-หลินลับแล ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

        เทศบาลตำบลหัวดง ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมการประกวดธิดาชาวสวน หลง-หลินลับแล ประจำปี 2562 ในงานเทศกาลทุเรียนและผลไม้เมืองลับแล "มหัศจรรย์ทุเรียนหลง-หลินลับแล" ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 10 กรกฏาคม 2562 (ในวันและเวลาทำการ) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ระเบียบการรับสมัคร และเงื่อนไขการประกวดธิดาชาวสวนหลง-หลินลับแล ประจำปี 2562 และดาวน์โหลดเอกสารหรือใบสมัครตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

        หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5542-7222 ต่อ 109

    

25 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 

07 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

  เทศบาลตำบลหัวดง มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถด้านงานพิธีกร/ประชาสัมพันธ์

จำนวน 1 ตำแหน่ง หากมีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุสื่อสารชุมชน จะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เบอร์โทรศัพท์ 081-9532037

ในวันและเวลาราชการ 

30 พฤษภาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

  เทศบาลตำบลหัวดง เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการจัดการงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายการสาธารณสุขที่มีการปรับปรุงแก้ไข ประกอบกับสภาพสังคมในพื้นที่ ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์เพิ่มมากขึ้นในสังคม เทศบาลตำบลหัวดงจึงจำเป็นต้องทำการแก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในครั้งนี้ 

16 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ (โครงการระยะที่ 1),เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

   เนื่องจากเทศบาลตำบลหัวดงได้รับการประสานงานจากสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดงในการตอบข้อซักถามและแบบสอบถามข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ลงพื้นที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลหัวดงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบต่อไป

16 พฤษภาคม 2562

การประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ทุกท่านตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถสแกน QR Code หรือตอบแบบสอบถามตามลิ้งค์ที่แนบมาด้วยนี้  เทศบาลตำบลหัวดงหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุคราะห์เป็นอย่างดีจากทุกท่าน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

http://itas.nacc.go.th/go/eit/๗tph๐r

08 พฤษภาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำกบลหัวดง เรื่อง นัดทิ้ง นัดเวลาจัดเก็บมูลฝอย,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

 

วันจันทร์ หมู่ที่ 1,3 รถขยะใหญ่ ถนนสายหลัก
วันอังคาร หมู่ที่ 1,3 รถขยะเล็ก ตามซอยในหมู่บ้าน
วันพุธ หมู่ที่ 2,5 รถขยะใหญ่ ถนนสายหลัก
วันพฤหัส หมู่ที่ 2,5 รถขยะเล็ก ตามซอยในหมู่บ้าน
วันศุกร์ หมู่ที่ 8,9,10 รถขยะใหญ่ ถนนสายหลัก
วันเสาร์ หมู่ที่ 8,9,10 รถขยะเล็ก ตามซอยในหมู่บ้าน

12 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป     พ.ศ. 2562  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  24   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 83  กำหนดให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และต้องมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 เพื่อให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียม นั้น

                   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ในเขตเลือกตั้งที่         2  จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามข้อ 5 และข้อ 6  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.256  จึงกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ดังนี้

 1. สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ณ
  • สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง หมู่ที่ 2
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 1
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 2
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 3
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 5
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 8
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 9
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 10
 2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
  • ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะปิดได้ กำหนดเป็นแนวตั้ง  มีขนาดความกว้าง

ไม่เกิน  30  เซนติเมตร  และมีขนาดความสูงไม่เกิน  42  เซนติเมตร (กระดาษขนาด เอ3)

 • วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของตนตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด  โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้สถานที่ละ  1  แผ่น  และไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศนอกบริเวณที่กำหนด

 

12 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป     พ.ศ. 2562  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่  24   เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 83  กำหนดให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้เฉพาะในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด และต้องมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 เพื่อให้ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเท่าเทียม นั้น

                   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ในเขตเลือกตั้งที่         2  จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอำนาจตามข้อ 5 และข้อ 6  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.256  จึงกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ดังนี้

 1. สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดสถานที่สำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ณ
  • สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง หมู่ที่ 2
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 1
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 2
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 3
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 5
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 8
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 9
  • ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 10
 2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
  • ขนาดของประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะปิดได้ กำหนดเป็นแนวตั้ง  มีขนาดความกว้าง

ไม่เกิน  30  เซนติเมตร  และมีขนาดความสูงไม่เกิน  42  เซนติเมตร (กระดาษขนาด เอ3)

 • วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของตนตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนด  โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้สถานที่ละ  1  แผ่น  และไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศนอกบริเวณที่กำหนด

12 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

1.การยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่ออัคราชทูต

หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

2.การยื่นคำขอทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3.การยื่นคำขอทางเครือข่ายอินเตอร์เนต (เฉพาะการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราชฎรก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร)  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. ตามเวลาไทย

04 กุมภาพันธ์ 2562

|<<<1234567>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 7  (100 รายการ)