ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,746
เดือนที่แล้ว
2,041
ปีนี้
18,318
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
33,866
ไอพี ของคุณ
18.232.146.10ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2 อัตรา
ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง : อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ลักษณะการปฏิบัติงาน : ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล
คุณสมบัติ : 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (โดยไม่เสียค่าทำเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
กำหนดสอบคัดเลือก : ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก : ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง โทร. 055-427222

 
05 สิงหาคม 2563


ไฟล์เอกสาร PDF