ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
730
เดือนที่แล้ว
1,704
ปีนี้
12,062
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
27,610
ไอพี ของคุณ
54.160.19.155


ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 

ด้วยเทศบาลตำบลหัวดง ได้้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 

ตามขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น

(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ22 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวดง ในการประชุมคณะกรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหัวดง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


 
08 ตุลาคม 2562