ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
882
เดือนที่แล้ว
1,379
ปีนี้
12,186
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
13,630
ไอพี ของคุณ
3.92.92.168


ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ (โครงการระยะที่ 1)

   เนื่องจากเทศบาลตำบลหัวดงได้รับการประสานงานจากสำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดงในการตอบข้อซักถามและแบบสอบถามข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ลงพื้นที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลหัวดงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบต่อไป


 
16 พฤษภาคม 2562