ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
882
เดือนที่แล้ว
1,379
ปีนี้
12,186
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
13,630
ไอพี ของคุณ
3.92.92.168


ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....

  เทศบาลตำบลหัวดง เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการจัดการงานสาธารณสุขและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายการสาธารณสุขที่มีการปรับปรุงแก้ไข ประกอบกับสภาพสังคมในพื้นที่ ปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์เพิ่มมากขึ้นในสังคม เทศบาลตำบลหัวดงจึงจำเป็นต้องทำการแก้ไขปรับปรุงเทศบัญญัติฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในครั้งนี้ 


 
16 พฤษภาคม 2562