ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
930
เดือนที่แล้ว
1,438
ปีนี้
9,474
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
10,918
ไอพี ของคุณ
35.175.191.150


เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง

1.วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน  ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา

ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา

2.วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนน และกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน และกำหนด

ให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา

3.วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ

กำหนดให้วันกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน และกำหนดให้เปิดการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา

 


 
04 กุมภาพันธ์ 2562