ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
359
เดือนที่แล้ว
1,675
ปีนี้
3,693
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
39,303
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง
เรื่อง การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
ด้วยเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและยังปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์อันงดงามของชาติ โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้


 
27 ตุลาคม 2563