ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
557
เดือนที่แล้ว
633
ปีนี้
557
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
2,001
ไอพี ของคุณ
52.87.253.202


17 มกราคม 2562

14 มกราคม 2562

28 ธันวาคม 2561

28 ธันวาคม 2561

เทศบาลตำบลหัวดง ขอเรียนเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย/ภาษีบำรุงท้องที่) ในวันและเวลาตามรายละเอียดที่แนบนี้

24 ธันวาคม 2561

                                         ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง                                                         เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวดง                                                                ประจำปีงบประมาณ 2562

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3-11 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ท่านสามารถดาวโหลดเอกสารการรับสมัครตามเอกสารที่แนบมานี้ หรือติดต่อสอบถามโทร.055-427222 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ

21 ธันวาคม 2561

✨ข่าวประชาสัมพันธ์ ✨
รับสมัคร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า
ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ตรา
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI)
"ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์" และ "
ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์" 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลหัวดง
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เวลา 09.00 - 12.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาวันรับสมัคร :

28 พฤศจิกายน 2561

 

      เทศบาลตำบลหัวดง ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนหลง-หลินลับแล ในพื้นที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับสิ่งที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนทุกท่านต้องเตรียมมาในวันที่ลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารภาพด้านล่างค่ะ

27 พฤศจิกายน 2561

 

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหัวดง

21 พฤศจิกายน 2561

 

    ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม  และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้ที่ลิงค์ หรือ สแกน QR Cord ได้ด้านล่างนี้เลย

 

https://itas.nacc.go.th/go/eit/7tphr

 

 

19 พฤศจิกายน 2561

09 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ก่อน 1 พฤศจิกายน)

10 ตุลาคม 2561

08 ตุลาคม 2561

04 ตุลาคม 2561

01 สิงหาคม 2561

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (36 รายการ)