ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,746
เดือนที่แล้ว
2,041
ปีนี้
18,318
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
33,866
ไอพี ของคุณ
18.232.146.10ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง  ปรับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น รายละ 1,000 บาท ต่อเดือน        รายที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท จากเดิมที่ได้รับ 800 บาท ตามมติคณะรัฐ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ปรับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น รายละ 1,000 บาท ต่อเดือน
รายที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท จากเดิมที่ได้รับ 800 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ยกระดับชีวิตแก่ผู้พิการ
**สำหรับผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไป จะโอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท
**ส่วนผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาท
ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1300 หรือหมายเลข 1479
03 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง
เรื่อง การจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
ด้วยเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและยังปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์อันงดงามของชาติ โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้

27 ตุลาคม 2563

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหรสมาชิกสภาวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
21 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องยกเลิกการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลหัวดง ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงงานท้องถิ่น ต่อไป

03 กันยายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 1 อัตรา,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
14 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับการร่างขอบเขตของงาน

ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

โทรศัพท์ 055-427222 ต่อ 116 

เว็ปไซต์ www.huadongza.go.th

14 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 2 อัตรา,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่ง : อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ลักษณะการปฏิบัติงาน : ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล
คุณสมบัติ : 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่
3. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (โดยไม่เสียค่าทำเนียมการสมัคร) ระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
กำหนดสอบคัดเลือก : ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศผลสอบคัดเลือก : ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง โทร. 055-427222
05 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

              ด้วยเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) จำนวน 5 อัตรา เพื่อให้การสรรหาเป็นไปตามประกาศ ก.จ.  ก.ท.  และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ12 (2) เทศบาลตำบลหัวดง จึงมีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้ หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหัวดง เบอร์โทรศัพทื 0-5542-7222 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ 

03 กรกฎาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1

   กองคลัง เทศบาลตำบลหัวดง ได้ดำเนินการประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปี 2563 ชุดที่ 1 ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนสิงหาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลังเทศบาลตำบลหัวดง หมายเลขโทรศัพท์ 055-427222 ต่อ 107 ในวันและเวลาราชการ

30 มิถุนายน 2563

การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปตอบแบบประเมินฯได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปตอบแบบประเมินฯได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2563 โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ ก๊อปปี้ลิงค์URL (https://itas.nacc.go.th/go/eit/๗tphor)
05 มิถุนายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
16 เมษายน 2563

วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ในการขอรับน้ำคลอรีนที่เทศบาล,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วัน พุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ในการขอรับน้ำคลอรีนที่เทศบาล ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ที่นำภาชนะมาใส่ด้วยตัวเอง ณ อาคารอเนกประสงค์ ด้านหลังเทศบาลตำบลหัวดง
25 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่๒,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
19 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียน เนื่องจากเหตุพิเศษ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
19 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แจ้งยกเลิก/เลื่อน การจัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และเลื่อนการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่พูล ออกไปอย่างไม่มีกำหนด,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
 
เรื่อง แจ้งยกเลิก/เลื่อน การจัดโครงการจัดงานวันสงกรานต์ และเลื่อนการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่พูล ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เพราะมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ด้วยเหตุแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสได้แล้ว จะแจ้งกำหนดการจัดการแข่งขันอีกครั้งให้ทราบในภายหลัง
18 มีนาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (88 รายการ)