ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
657
เดือนที่แล้ว
759
ปีนี้
3,042
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
4,486
ไอพี ของคุณ
3.80.128.196
นายสุรพล ลุนวาสน์
ผู้อำนวยการกองช่างนายมานพ นะเที่ยง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างนายเพชร ทองบุตร
นายช่างโยธาอาวุโสนายวิฑูรย์ โพธิ์สม
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการนายวรรัตน์ ศิริเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงานนางปาริชาติ บุญชม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายสามารถ คำมงคล
คนงานทั่วไปนายมานะ โพธิ์สม
คนงานทั่วไปนายสิทธินาถ อินยา
คนงานทั่วไปนายหัสนัย ใสนวล
คนงานทั่วไป