ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
168
เดือนที่แล้ว
51
ปีนี้
329
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
330
ไอพี ของคุณ
54.82.73.21
นายสุรพล ลุนวาสน์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายมานพ นะเที่ยง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายเพชร ทองบุตร
นายช่างโยธาอาวุโส


นายวิฑูรย์ โพธิ์สม
นายช่างไฟฟ้าชำนาญการ


นายวรรัตน์ ศิริเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางปาริชาติ บุญชม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายสามารถ คำมงคล
คนงานทั่วไป


นายมานะ โพธิ์สม
คนงานทั่วไป


นายสิทธินาถ อินยา
คนงานทั่วไป


นายหัสนัย ใสนวล
คนงานทั่วไป