ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
168
เดือนที่แล้ว
51
ปีนี้
329
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
330
ไอพี ของคุณ
54.82.73.21
นางสาวทรรศน์มน แก้วหงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวทรรศน์มน แก้วหงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางจารุณี แผ่นคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวอัจฉรา ฉิมเลี้ยง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวสุรารักษ์ ศรีเพชร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางพิมลมาศ สารพานิช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวปิยรัตน์ แก้วเปี้ย
คนงานทั่วไป


นางสาวอชิรญา ศรีเพชร
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บ