ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
168
เดือนที่แล้ว
51
ปีนี้
329
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
330
ไอพี ของคุณ
54.82.73.21
นายอภิชาติ บุญทาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายอภิชาติ บุญทาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวนิตยา เกตุละ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางธิติมา สุกสา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสุวรรณภา วงศ์ชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางพัชราภรณ์ อินทนนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายนินธพล เพ็งมี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสุทธิกานต์ แก้ววงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางฐาปณี เจริญวิวัฒน์สกุล
ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน


นางนาฎย์ลดา ปัญญา
คนงานทั่วไป