ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสิทธิ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

 

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสิทธิ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลหัวดง ปัจจุบันตั้งที่ เลขที่ 1 หมู่ 3 ต.แม่พูล อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทร 055-457-457  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 แรกเริ่มในปี พ.ศ. 2537 เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำบล เดิมใช้ชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่พูล  ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนหัวดงในการจัดการเรียนการสอน 
       

     ปี พ.ศ. 2538 กรรมการสภาตำบลแม่พูล ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก จึงได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยใช้พื้นที่บริเวณวัดประทุมคงคาเป็นที่สร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่พูลได้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสิทธิ” ตามสถานที่ตั้งอาคารและได้ทำการเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม  พ.ศ. 2539 
         

     ปี พ.ศ. 2546 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสิทธิ ได้รับการถ่ายโอนมาอยู่ในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง และในปี พ.ศ. 2552 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสิทธิ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ (ช่วงอายุ)อายุ 2 ถึง 3 ปี ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสิทธิ มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 3 คน คือ นางนิภา  สังข์สุวรรณ  นางวันเพ็ญ  ผากิม และนางสาวชุติกาญจน์  ผาเจริญ

16 พฤศจิกายน 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (1 รายการ)