ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ประวัติโรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร),เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

 

        ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2551 ณ หมู่ 3 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาต่อเนื่องมาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดงปี พ.ศ. 2552 ได้ย้ายเข้าสู่อาคารหลังแรก ซึ่งก่อสร้างขึ้นในอาณาเขตรับโอนที่ราชพัสดุจากโรงเรียนชุมชนหัวดง และด้วยความอนุเคราะห์ของผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง และผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหัวดง ในการบริจาคที่ดินเพิ่มเติม เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอาคารเรียน อาคารประกอบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเทศบาลตำบลหัวดง
ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

รายนามผู้บริหาร
1. นายศิริวัฒน์ เคหะวัฒกานนท์
ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2551 - 2552

2. นายวิเชียร นุ้ยเย็น
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2553 - 2560

3. นางสาวอนัญญา ขุนจ้อน
ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยสถานศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2560-2561

4. นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน

 

 

14 พฤศจิกายน 2561

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (1 รายการ)