ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,236
เดือนที่แล้ว
1,966
ปีนี้
6,536
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
42,146
ไอพี ของคุณ
18.232.187.177

ลำดับรายการวันที่
1การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย6 พ.ย. 2561
2การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน6 พ.ย. 2561
3รับเรื่องรางร้องทุกข์6 พ.ย. 2561
4การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน6 พ.ย. 2561
5ขอดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ6 พ.ย. 2561
6การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 พ.ย. 2561
7การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ6 พ.ย. 2561
8การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6 พ.ย. 2561
9การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6 พ.ย. 2561
10การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน6 พ.ย. 2561
11การรับชำระภาษีป้าย6 พ.ย. 2561
12การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่6 พ.ย. 2561
13การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน6 พ.ย. 2561
14การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า6 พ.ย. 2561
15การรับแจ้งการย้ายออก6 พ.ย. 2561
16การรับแจ้งการย้ายปลายทาง6 พ.ย. 2561
17การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ6 พ.ย. 2561
18การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด6 พ.ย. 2561
19การรับแจ้งการย้ายเข้า6 พ.ย. 2561
20การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม6 พ.ย. 2561

12345.....  >> >|