ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256322 มี.ค. 2564
2งบดำเนินงานฯเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ256113 พ.ย. 2561
3งบแสดงผลการดำเนินงาน(รายรับ) ประจำปีงบประมาณ 256113 พ.ย. 2561
4รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายรับการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256113 พ.ย. 2561
5งบแสดงการดำเนินงาน(เงินกู้) ปีงบประมาณ 256013 พ.ย. 2561
6งบแสดงการดำเนินงาน(รายรับ) ปีงบประมาณ 256013 พ.ย. 2561
7หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 14 ประจำปีงบประมาณ 256013 พ.ย. 2561
8หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 15 ประจำปีงบประมาณ 256013 พ.ย. 2561
9รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213 ก.ย. 2561
10รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.255915 พ.ย. 2559

1