ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
359
เดือนที่แล้ว
1,675
ปีนี้
3,693
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
39,303
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123

ลำดับรายการวันที่
1หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 15 ประจำปีงบประมาณ 256013 พ.ย. 2561
2หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 14 ประจำปีงบประมาณ 256013 พ.ย. 2561
3งบแสดงการดำเนินงาน(รายรับ) ปีงบประมาณ 256013 พ.ย. 2561
4งบแสดงการดำเนินงาน(เงินกู้) ปีงบประมาณ 256013 พ.ย. 2561
5รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายรับการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256113 พ.ย. 2561
6งบแสดงผลการดำเนินงาน(รายรับ) ประจำปีงบประมาณ 256113 พ.ย. 2561
7งบดำเนินงานฯเงินกู้ ประจำปีงบประมาณ256113 พ.ย. 2561
8รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256213 ก.ย. 2561
9รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.255915 พ.ย. 2559

1