ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
359
เดือนที่แล้ว
1,675
ปีนี้
3,693
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
39,303
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 25621 มิ.ย. 2563
2รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลหัวดง ประจำงวดปีงบประมาณ25627 เม.ย. 2563
3หมายเหตุประกอบงบการเงิน 20 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
4หมายเหตุประกอบงบการเงิน 18-19 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
5หมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
6หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
7หมายเหตุประกอบงบการเงิน 14 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
8หมายเหตุประกอบงบการเงิน 6 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
9หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 3 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
10หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 2 งบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
11รายงานแสดงฐานะการเงินงบประมาณ 2561 14 พ.ย. 2561
12หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561
13หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 20 ประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561
14หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 18-19 ประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561
15หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 16 ประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561
16หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 15 ประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561
17หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 3 ประจำปีงบประมาณ256014 พ.ย. 2561
18หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 2 ประจำปีงบประมาณ256014 พ.ย. 2561
19รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 20 ประจำปีงบ256014 พ.ย. 2561
20รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561

12  >> >|