ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 25621 มิ.ย. 2563
2รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลหัวดง ประจำงวดปีงบประมาณ25627 เม.ย. 2563
3รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561
4รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 20 ประจำปีงบ256014 พ.ย. 2561
5หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 2 ประจำปีงบประมาณ256014 พ.ย. 2561
6หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 3 ประจำปีงบประมาณ256014 พ.ย. 2561
7หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 15 ประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561
8หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 16 ประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561
9หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 18-19 ประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561
10หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 20 ประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561
11หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 256014 พ.ย. 2561
12รายงานแสดงฐานะการเงินงบประมาณ 2561 14 พ.ย. 2561
13หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 2 งบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
14หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 3 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
15หมายเหตุประกอบงบการเงิน 6 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
16หมายเหตุประกอบงบการเงิน 14 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
17หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
18หมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
19หมายเหตุประกอบงบการเงิน 18-19 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561
20หมายเหตุประกอบงบการเงิน 20 ปีงบประมาณ 256114 พ.ย. 2561

12  >> >|