ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
88
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ลำดับรายการวันที่
1แผนดำเนินการประจำปี 256424 ธ.ค. 2563
2แผนดำเนินการประจำปี 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)24 มิ.ย. 2563
3แผนดำเนินการ ประจำปี 256321 ต.ค. 2562
4ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-256529 มิ.ย. 2562
5ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์29 มิ.ย. 2562
6ประกาศผลการปฏิบัติงาน 256112 พ.ย. 2561
7ภาคผนวกแผนการดำเนินการ 256112 พ.ย. 2561
8ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหัวดง4 ต.ค. 2561
9แผนการดำเนินงานประจำปี 25621 ต.ค. 2561
10รายงานผลการดำเนินวานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.256027 ต.ค. 2560
11ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหัวดง28 ต.ค. 2559
12ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255912 ต.ค. 2558

1