ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
96
เดือนที่แล้ว
1,313
ปีนี้
4,682
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
20,230
ไอพี ของคุณ
18.232.51.69
ลำดับรายการวันที่
1การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง14 ส.ค. 2561
2รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ23 มี.ค. 2561
3รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ15 ก.พ. 2561
4การใช้แผนกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่1 ต.ค. 2560
5การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหัวดง20 ก.ค. 2560
6แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดผลผลิตทุเรียน1 มิ.ย. 2560
7แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง1 มิ.ย. 2560
8แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดกระเช้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตจากทุเรียน1 มิ.ย. 2560
9แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต5 เม.ย. 2560
10ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจิตของเทศบาลตำบลหัวดง5 เม.ย. 2560
11แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต5 เม.ย. 2560
12แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง15 มี.ค. 2560
13ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2562)28 ต.ค. 2559

1