ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง5 ต.ค. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การสำรวจข้อมูลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 25655 ต.ค. 2564
3ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การสำรวจที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 25655 ต.ค. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง1 ต.ค. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521 ก.ย. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ลดค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลตำบลหัวดง26 ส.ค. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหัวดง(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)2 ก.ค. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)1 ก.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256422 มิ.ย. 2564
10ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์31 พ.ค. 2564
11ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์31 พ.ค. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)17 พ.ค. 2564
13ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง29 มี.ค. 2564
14ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง เขตเลือกตั้งที่ 129 มี.ค. 2564
15ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง เขตเลือกตั้งที่ 229 มี.ค. 2564
16ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง กำหนดจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งสมา5 มี.ค. 2564
17ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง19 ก.พ. 2564
18ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 119 ก.พ. 2564
19ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 219 ก.พ. 2564
20ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง และนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง19 ก.พ. 2564

1234  >> >|