ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
494
เดือนที่แล้ว
1,250
ปีนี้
10,122
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
25,670
ไอพี ของคุณ
3.228.21.204
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง3 ก.ค. 2563
2ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.23 003 สายหัวดง-น้ำริด ม.5 บ้านผักราก ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)20 พ.ค. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)27 เม.ย. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องประกาศราคาซื้อรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด10ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)21 เม.ย. 2563
5ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน16 เม.ย. 2563
6การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง14 ส.ค. 2561
7รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ23 มี.ค. 2561
8รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ15 ก.พ. 2561
9การใช้แผนกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่1 ต.ค. 2560
10การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหัวดง20 ก.ค. 2560
11แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดผลผลิตทุเรียน1 มิ.ย. 2560
12แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง1 มิ.ย. 2560
13แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดกระเช้าผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตจากทุเรียน1 มิ.ย. 2560
14แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต5 เม.ย. 2560
15ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจิตของเทศบาลตำบลหัวดง5 เม.ย. 2560
16แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต5 เม.ย. 2560
17แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง15 มี.ค. 2560
18ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2561-2562)28 ต.ค. 2559

1