ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,746
เดือนที่แล้ว
2,041
ปีนี้
18,318
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
33,866
ไอพี ของคุณ
18.232.146.10

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์13 พ.ย. 2563
2ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256416 ต.ค. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256430 ก.ย. 2563
4คำสั่งเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพิ่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น14 ส.ค. 2563
5คำสั่งเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น14 ส.ค. 2563
6ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น14 ส.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาบริบาลท้องถิ่น11 ส.ค. 2563
8คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น10 ส.ค. 2563
9คำสั่งเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพิ่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น10 ส.ค. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25633 ส.ค. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัยสามัย สมัยที่4 ประจำปี 25633 ส.ค. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง3 ก.ค. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.23 003 สายหัวดง-น้ำริด ม.5 บ้านผักราก ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)20 พ.ค. 2563
14ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)27 เม.ย. 2563
15ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องประกาศราคาซื้อรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด10ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)21 เม.ย. 2563
16ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน16 เม.ย. 2563
17การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง14 ส.ค. 2561
18รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ23 มี.ค. 2561
19รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ15 ก.พ. 2561
20การใช้แผนกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่1 ต.ค. 2560

12  >> >|