ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,327
เดือนที่แล้ว
1,601
ปีนี้
14,260
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
29,808
ไอพี ของคุณ
3.231.167.166
ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพิ่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น14 ส.ค. 2563
2คำสั่งเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น14 ส.ค. 2563
3ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น14 ส.ค. 2563
4ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาบริบาลท้องถิ่น11 ส.ค. 2563
5คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น10 ส.ค. 2563
6คำสั่งเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพิ่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น10 ส.ค. 2563
7ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25633 ส.ค. 2563
8ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัยสามัย สมัยที่4 ประจำปี 25633 ส.ค. 2563
9ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง3 ก.ค. 2563
10ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.23 003 สายหัวดง-น้ำริด ม.5 บ้านผักราก ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)20 พ.ค. 2563
11ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)27 เม.ย. 2563
12ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องประกาศราคาซื้อรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิด10ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)21 เม.ย. 2563
13ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน16 เม.ย. 2563
14การบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหัวดง14 ส.ค. 2561
15รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ23 มี.ค. 2561
16รับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติ15 ก.พ. 2561
17การใช้แผนกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่1 ต.ค. 2560
18การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหัวดง20 ก.ค. 2560
19แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดผลผลิตทุเรียน1 มิ.ย. 2560
20แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง1 มิ.ย. 2560

12  >> >|