ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,001
เดือนที่แล้ว
1,278
ปีนี้
5,444
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
6,888
ไอพี ของคุณ
34.228.185.211
ลำดับรายการวันที่
21การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ6 พ.ย. 2561
22การรับแจ้งการตายเกินกำหนด6 พ.ย. 2561
23การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ6 พ.ย. 2561
24การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร6 พ.ย. 2561
25การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ6 พ.ย. 2561
26การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน6 พ.ย. 2561
27การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น6 พ.ย. 2561
28: การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น6 พ.ย. 2561
29การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง6 พ.ย. 2561
30การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น6 พ.ย. 2561
31การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน6 พ.ย. 2561
32การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 226 พ.ย. 2561
33การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง6 พ.ย. 2561
34การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน6 พ.ย. 2561
35การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง6 พ.ย. 2561
36การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต6 พ.ย. 2561
37การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต6 พ.ย. 2561
38การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 24996 พ.ย. 2561
39การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)6 พ.ย. 2561
40การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด6 พ.ย. 2561

|<<<123456  >> >|