ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,327
เดือนที่แล้ว
1,601
ปีนี้
14,260
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
29,808
ไอพี ของคุณ
3.231.167.166นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด
ปลัดเทศบาลตำบลหัวดงนายอภิชาติ บุญทาทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
น.ส.ทรรศน์มน แก้ววงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรพล ลุนวาสน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางพวงพรรณ ขันปิงปู๊ด
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอารีรัตน์ กุลณาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายมานพ นะเที่ยง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา
นางจิตสุภา เพ็งมี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ