ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
359
เดือนที่แล้ว
1,675
ปีนี้
3,693
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
39,303
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123
นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด
ปลัดเทศบาลตำบลหัวดงนายอภิชาติ บุญทาทิพย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
น.ส.ทรรศน์มน แก้ววงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรพล ลุนวาสน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวณชนน จันทำโรง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอารีรัตน์ กุลณาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายมานพ นะเที่ยง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา
นางจิตสุภา เพ็งมี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ