ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
168
เดือนที่แล้ว
51
ปีนี้
329
ปีที่แล้ว
1
ทั้งหมด
330
ไอพี ของคุณ
54.82.73.21นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด
ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง


นายอภิชาติ บุญทาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
น.ส.ทรรศน์มน แก้ววงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุรพล ลุนวาสน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางพวงพรรณ ขันปิงปู๊ด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอารีรัตน์ กุลณาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายพัลลภ เหลี่ยมเทศ
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา
นางจิตสุภา เพ็งมี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ