ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
494
เดือนที่แล้ว
1,250
ปีนี้
10,122
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
25,670
ไอพี ของคุณ
3.228.21.204นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด
ปลัดเทศบาลตำบลหัวดงนายอภิชาติ บุญทาทิพย์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.ทรรศน์มน แก้ววงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสุรพล ลุนวาสน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางพวงพรรณ ขันปิงปู๊ด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอารีรัตน์ กุลณาวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายพัลลภ เหลี่ยมเทศ
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา

นางจิตสุภา เพ็งมี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ