ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,269
เดือนที่แล้ว
1,601
ปีนี้
14,202
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
29,750
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.        เทศบาลตำบลหัวดง นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ต้อนรับ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล พร้อมด้วย นางชลธิชา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.

       เทศบาลตำบลหัวดง นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ต้อนรับ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล พร้อมด้วย นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดนวัตวิถีของดีหัวดง ครั้งที่2

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนและนำเสนอผลการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ทุกภาคส่วน สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ภาคภูมิใจในวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของเทศบาลตำบลหัวดงคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนักเรียนจำหน่ายสินค้าในวิถีชุมชนของกินของใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรชุมชนตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


 
19 กุมภาพันธ์ 2563