ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,269
เดือนที่แล้ว
1,601
ปีนี้
14,202
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
29,750
ไอพี ของคุณ
3.237.71.23


วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ขึ้
วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.
 
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวน มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพ เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีมาตรฐาน มีการดูแลและป้องกันศัตรูพืชที่ดียิ่งขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี
โดย ศึกษาดูงาน
- สวนทุเรียนคุณปานฝัน ศรีทองประเสริฐ เจ้าของเพจ “ทำสวนเอาเงิน ไม่ได้เอาเงินทำสวน” ศึกษาเทคนิคการใช้น้ำเรียนรู้พฤติกรรมทุเรียน 100 ต้น ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเขคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และ
- บรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการส่งออก “แนวทางการตรวจรับรองแปลง GAP ภาตะวันออก” โดย คุณชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร
- บรรยายเรื่อง การดูแลทุเรียนคุณภาพสูงในสภาพอากาศร้อนและเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ปุ๋ยทางใบ โดยอาจารย์ภพศักดิ์ ปานสีทอง ณ ชูการ์ปาล์ม รีสอร์ท

 
13 กุมภาพันธ์ 2563