ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,133
เดือนที่แล้ว
1,268
ปีนี้
2,401
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
17,949
ไอพี ของคุณ
3.233.221.149


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายอุเทน โล่พาพิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับโล่รางวัล เรื่อง การประกวดสิ่งแวดล้อม "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" (Green City) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร - ผลการประเมินเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เทศบาลหัวดง ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกรียติ 1รางวัล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
นายอุเทน โล่พาพิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับโล่รางวัล เรื่อง การประกวดสิ่งแวดล้อม "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" (Green City) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
- ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่3 พิษณุโลก ได้ในระดับดีมาก

จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม


 
13 กันยายน 2562