ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,133
เดือนที่แล้ว
1,268
ปีนี้
2,401
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
17,949
ไอพี ของคุณ
3.233.221.149


ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เรื่อง วาระการประชุม Warrom การป้องกันควบคมโรคไข้เลือดออก ของศูนย์ EOC ตำบลแม่พูล วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง เมื่อเวลา 09.30 น. นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศม

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์

เรื่อง วาระการประชุม Warrom การป้องกันควบคมโรคไข้เลือดออก ของศูนย์ EOC ตำบลแม่พูล วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง

เมื่อเวลา 09.30 น. นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง และส่วนราชการ อบต.แม่พูล สาธารณสุขอำเภอลับแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ในพื้นที่ตำบลแม่พูล ร่วมกันวางแผน Warroom การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง


 
19 สิงหาคม 2562