ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
1,305
ปีนี้
12,866
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
14,310
ไอพี ของคุณ
35.170.81.210


กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายอุเทนโล่พานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วยนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล และ นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีพุทธศักราช 2562

โดยเทศบาลหัวดงร่วมกับสาธารณสุขอำเภอลับแล ได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันในทุกตำบลของอำเภอลับแล

ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกของตำบลแม่พูล พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 ราย ข้อมูล ณ วันที่21 กรกฎาคม 2562 จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดงและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหัวดง ป.ฟักอังกูร ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


 
13 สิงหาคม 2562