ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
257
เดือนที่แล้ว
1,305
ปีนี้
12,866
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
14,310
ไอพี ของคุณ
35.170.81.210


การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 8.30 น.ด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในวันที่5 สิงหาคม 2562 

เรื่อง การจัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน สิงหาคม
เมื่อเวลา 8.30 น.ด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในวันที่5 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวดง เป็นต้นไป
โดยทางชมรมผู้สูงอายุ มีกิจกรรมดังนี้ คือ
1.ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ
2.พบประธานชมรมผู้สูงอายุ จนท.,เทศบาลฯ,จนท.รพ.สต.แม่พูล
3.กิจกรรมวันเกิด เดือนเกิด บายศรีสู่ขวัญ(คนเกิดเดือนสิงหาคม)
4.กิจกรรมวิชาการ การวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุป้องกันการหกล้มและป้องกันสมองเสื่อมวิทยากรโดย คุณเมธาวีร์ คำดี จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
5.กิจกรรมนันทนาการของชมรม เช่น ออกกำลังกาย ร้องเพลง ร่วมกัน
6.ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมในเดือนถัดไป


 
05 สิงหาคม 2562