ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
973
เดือนที่แล้ว
1,506
ปีนี้
973
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
36,583
ไอพี ของคุณ
3.232.133.141วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีปริมาณสูงเกินมาต
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
      นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีปริมาณสูงเกินมาตรฐานและอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น ทำให้เกิดปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ จึงได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 รวมถึงเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

 
26 พฤศจิกายน 2563