ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
1,806
ปีนี้
7,619
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
43,229
ไอพี ของคุณ
44.192.70.216

วันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลหัวดง โดยนายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง คณะผู้บริหารฯ คณะสภาเทศบาลตำบลหัวดง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลับแล เข้าร่วมเดินทางออกศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี เรื่องการทำเกษตรผสมผสาน , กา
วันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหัวดง โดยนายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง คณะผู้บริหารฯ คณะสภาเทศบาลตำบลหัวดง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลับแล เข้าร่วมเดินทางออกศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี เรื่องการทำเกษตรผสมผสาน , การทำสวนผลไม้โดยเฉพาะการทำสวนทุเรียน ที่ศูนย์พัฒนาผลไท้ตามพระราชดำริ , การทำเสื่อกก ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื่อกกสุริยา และ ดูงานเรื่องการปลูกผัก การทำปุ๋ยหมัก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 โดย เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับปรุง และชี้แนวทางในการจัดการส่งเสริมอาชีพตนเองได้อย่างสมบูรณ์ เรียนรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 
07 ธันวาคม 2563