ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
31
เดือนนี้
621
เดือนที่แล้ว
1,704
ปีนี้
11,953
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
27,501
ไอพี ของคุณ
18.207.108.191


การอบรม ”โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข” ประจำปี 2563 ณโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
       นายเพ็ชร ดีโพธ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ”โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข” ประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ
1. โครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งร่วมต้านภัยยาเสพติด
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
     โดยเทศบาลตำบลหัวดงให้การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 งบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการป้องกันการเกิดโรคทั้งตนเองและคนในครอบครัว ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


 
13 กรกฎาคม 2563