ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,118
เดือนที่แล้ว
1,495
ปีนี้
1,118
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
16,666
ไอพี ของคุณ
18.210.24.208


วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563  เมื่อเวลา 09.30 น.

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง

27 มกราคม 2563

วันที่27 มกราคม 2563 เวลา09.00 น.

เทศบาลตำบลหัวดง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรม การนวดแช่เท้าด้วยสมุนไพร กลุ่มเป้าหมายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ 2563
โดย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง

27 มกราคม 2563

วันที่24 มกราคม 2563  เวลา 09:00 น.

เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ต้อนรับ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมชาวสวนผลไม้เมืองลับแล

ครั้งที่ 1/2563 โดยในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

  1. การให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสมาคมชาวสวนผลไม้เมืองลับแล
  2. การใช้ร่างข้อบังคับของสมาคมชาวสวนผลไม้เมืองลับแล ในการสรรหาคณะกรรมการสมาคมชาวสวนผลไม้เมืองลับแล

พร้อมด้วย นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมตรีเมืองอุตรดิตถ์ บรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อมในการผลิตและส่งออกทุเรียนในปี 2563 ณ อาคารหอประชุม ตลาดกลางผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตลาดโอท็อปเทศบาลตำบลหัวดง)

24 มกราคม 2563

วันที่20 มกราคม 2563 เวลา 09.39 น.

นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง เป็นประธานในพิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลหัวดง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ในเขตเทศบาลตำบลหัวดง รวมทั้งสิ้น 70 คน เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน มอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง

20 มกราคม 2563

วันที่8 มกราคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา และบุคลากร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

08 มกราคม 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น.

นายอุเทน  โล่พานิช  นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ และ สาธารณสุขอำเภอลับแล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลแม่พูล ร่วมกันประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวดง  ครั้งที่1/2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง

06 มกราคม 2563

วันที่25 ธันวาคม 2562 เมื่อเวลา 10:00 น.

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562

25 ธันวาคม 2562

วันที่24 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 น.

เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ต้อนรับ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาผลผลิตและราคาผลไม้ในพื้นที่อำเภอลับแล พร้อมด้วย นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมตรีเมืองอุตรดิตถ์ บรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อมในการผลิตและส่งออกทุเรียนในปี 2563 ณ อาคารหอประชุม ตลาดกลางผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์(ตลาดโอท็อปเทศบาลตำบลหัวดง)

24 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น.

นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  มอบหมายให้ นายเพ็ชร ดีโพธิ์  ร่วมงานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ และ พนักงานเทศบาลตำบลหัวดง แล ลูกจ้างเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอลับแล (บ้านน้ำใส) หมู่1 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

05 ธันวาคม 2562

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.
จัดกิจกรรม “ สัปดาห์การพัฒนา” ประจำปี2562 ระหว่างวันที่3-9 ธันวาคม 2562
โดยผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ณ บริเวณโดยรอบ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

03 ธันวาคม 2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

เมื่อเวลา 08.30 น.

นายอุเทน โล่พานิช  นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ต้อนรับ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล  พร้อมด้วย นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดปทุมคงคา หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกกิ่งกาชาด อ.ลับแล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ต.แม่พูล, ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

26 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
เมื่อเวลา 13.00 น.
นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด “ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตที่ลูกเสือควรรู้และเรื่องน่ารู้ของ ป.ป.ช.” โดย ฝ่ายป้องกัน สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลหัวดง ป.ฟักอังกูร ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

25 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.
นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมประชุมการวางแผน โครงการอบรม เรื่อง การคัดแยกเกรด ช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตลางสาดและลองกอง โดยมีนาย นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานที่ประชุม เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิตทางการตลาดและสถานการณ์สภาพช่องทางการจัดจำหน่ายในปีต่อไป โดยมีคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

12 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลหัวดง

นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง มอบหมายให้ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และ นางอารีรัตน์ กุลณาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรางวัล ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว Long Term Care ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2562

จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

08 พฤศจิกายน 2562

วันที่31 ตุลาคม 2562
เมื่อเวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง


นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง มอบหมายให้ นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมกับ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง

31 ตุลาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (53 รายการ)