ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
882
เดือนที่แล้ว
1,379
ปีนี้
12,186
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
13,630
ไอพี ของคุณ
35.172.195.49


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.
นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมประชุมการวางแผน โครงการอบรม เรื่อง การคัดแยกเกรด ช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตลางสาดและลองกอง โดยมีนาย นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานที่ประชุม เพื่อศึกษาสถานการณ์การผลิตทางการตลาดและสถานการณ์สภาพช่องทางการจัดจำหน่ายในปีต่อไป โดยมีคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

12 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลหัวดง

นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง มอบหมายให้ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และ นางอารีรัตน์ กุลณาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรางวัล ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระยะยาว Long Term Care ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพ ประจำปี 2562

จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

08 พฤศจิกายน 2562

วันที่31 ตุลาคม 2562
เมื่อเวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง


นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง มอบหมายให้ นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมกับ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบลสองพี่น้อง จังหวัดจันทบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง “แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง

31 ตุลาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง
ประชุมเรื่อง  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562

นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง มอบหมายให้ นายวิญญู  ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลหัวดง เข้าร่วมประชุมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562  โดยมี นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานในการประชุม และหน่วยงานพาณิจย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบายผลผลิตลองกองในช่วงที่มีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก โดยในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการและพื้นที่เป้าหมาย
  2. การดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือฯ
  3. การยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  4. เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ

      โดยมี พาณิชย์จังหวัด ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.นานกกก ต.แม่พูล ต.ฝายหลวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

30 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562  เมื่อเวลา 09.30 น.

เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัย วิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2562
ประชุมพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง

24 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562  เมื่อเวลา 11.00 น.

เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย นายหลั่น ผาดำ อายุ 87 ปี และครอบครัวรวม 6 คน ที่บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ที่1 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเหตุเพลิงไหม้บ้านในครั้งนี้

24 ตุลาคม 2562

วันพุธ ที่ 23 ตุลาคม 2562  เมื่อเวลา 06.00 น.

เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ได้ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

23 ตุลาคม 2562

วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น.

จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พันเอก ศุภฤกษ์ สถาพรผล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมกับ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล ,นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ กิ่งกาชาดอำเภอลับแล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอลับแล และ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่พูล และ มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ร่วมกับมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ลิ้มซุ่นเฮง ร้านชัยฟ้าการเกษตร ศรชัยพานิช และคณะครูและชุมชนผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.6/7 และ ป.6/2โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และคุณฟองจันทร์ รัศมีวงศ์ และ อาจารย์บุญชุม-อาจารย์ดารา มีรัตน์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค ถุงยังชีพผ้าห่มและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย นายหลั่น ผาดำ อายุ 87 ปี และครอบครัวรวม 6 คน ที่บ้านเลขที่ 72/1 หมู่ที่1 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพลิงได้ไหม้บ้านชั้นบนทั้งหมด ทรัพย์สินส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายกว่าร้อยละ 90

ขอขอบคุณ  หน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านในครั้งนี้

22 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562
เมื่อเวลา 10:00 น.
นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันชาวแม่พูลสุขใจ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลแม่พูล(องค์กรชุมชน) พร้อมด้วย นายอุเทน โล่พาณิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมพิธีเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ วันชาวแม่พูลสุขใจ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์แสดงสินค้าOTOP เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

10 ตุลาคม 2562

วันที่8 ตุลาคม 2562
เมื่อเวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมกับ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”
ตำบลแคบป์สน และ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

08 ตุลาคม 2562

วันที่24 กันยายน 2562
เมื่อเวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมกับ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

25 กันยายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง เทศบาลหัวดง ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกรียติ 1รางวัล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
นายอุเทน โล่พาพิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้รับโล่รางวัล เรื่อง การประกวดสิ่งแวดล้อม "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน" (Green City) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
- ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่3 พิษณุโลก ได้ในระดับดีมาก

จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

13 กันยายน 2562

วันที่13 กันยายน 2562
เมือ่เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมกับ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” พื้นที่2 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

13 กันยายน 2562

วันที่5 กัยยายน 2562
เมือ่เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมกับ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่1

06 กันยายน 2562

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562
เมื่อเวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง มอบหมายให้ นางสาวทรรศน์มน แก้ววงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่และพนักงาน และ ลูกจ้างเทศบาลตำบลหัวดง ได้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้งสนับสนุนอาหารว่าง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพระราชทาน" และ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในครั้งนี้
 
30 สิงหาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)