ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,327
เดือนที่แล้ว
1,601
ปีนี้
14,260
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
29,808
ไอพี ของคุณ
3.231.167.166


 นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้าOTOPอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานน้ำตกแม่พู,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.
         นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้าOTOPอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานน้ำตกแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองลับแล อาหารพื้นบ้านของชาวลับแล และวิถีชีวิตของชาวอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

22 กันยายน 2563

 เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และนางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.
      เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และนางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา มีการเต้นแอโรบิค ลีลาศ รำไม้พอง และเต้นไลน์แดนซ์ จากชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล  ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

15 กันยายน 2563

  เทศบาลตำบลหัวดง ต้อนรับ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ที่พระราชทานถุงยังชีพและกระเป๋ายา,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.
       เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล เพื่อเป็นตัวแทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ที่พระราชทานถุงยังชีพและกระเป๋ายา แก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่พูล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรง เมื่อวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

02 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลหัวดงนำโดย นายอุเทน  โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นายเพ็ชร  ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ  ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วม,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
      เทศบาลตำบลหัวดงนำโดย นายอุเทน  โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นายเพ็ชร  ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ  ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยหลังจากเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

27 สิงหาคม 2563

 เทศบาลตำบลหัวดงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

 วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
        เทศบาลตำบลหัวดงนำโดย นายวิญญู  ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นายเพ็ชร  ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับสวนทุเรียนหลง-หลิน ลับแล ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

20 สิงหาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  บริเวณฝายห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทนโล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทานอำเภอลับแล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสนับสนุนเครื่องดื่มให้ประชาชน และจิตอาสา ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บริเวณฝายห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
10 สิงหาคม 2563

กิจกรรมปลูกต้นเหลืองอินเดีย จำนวน 100 ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สวนสาธารณะOTOPเทศบาลตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทนโล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมปลูกต้นเหลืองอินเดีย จำนวน 100 ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สวนสาธารณะOTOPเทศบาลตำบลหัวดง
28 กรกฎาคม 2563

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และคณะสื่อมวลชนภาคเหนือ ในการลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการตลาดกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ทุเรียนหลงหลินลับแลผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ และเยี่ยมชมกิจกรรมตลาดกลางการเกษตร(ตลาดหัวดง) เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และ ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ  ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์   ร่วมต้อนรับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และคณะสื่อมวลชนภาคเหนือ ในการลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการตลาดกลางรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ทุเรียนหลงหลินลับแลผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ และเยี่ยมชมกิจกรรมตลาดกลางการเกษตร(ตลาดหัวดง) เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ และ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

21 กรกฎาคม 2563

ถ่ายทำสกู๊ปข่าวโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ เป็นต้นแบบเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์(เปลือกทุเรียน) ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นายเพ็ชร ดีโพธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ  ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และนายถาวร  เชียงส่ง ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการถ่ายทำสกู๊ปข่าวโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ เป็นต้นแบบเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม ในการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์(เปลือกทุเรียน) เพื่อนำไปทำกระถางชีวภาพสำหรับปลูกต้นไม้ สำหรับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และช่อง GMM 25 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลตำบลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

18 กรกฎาคม 2563

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมเป็นวิทยากรชุมชนในการทำกระถางปลูกต้นไม้จากเปลือกทุเรียน และ ผู้ผ่านการอบรมการทำกระถางต้นไม้จากเปลือกทุเรียน ตามโครงการส่งเสริมธุรกิจอาชีพชุมชน ปี 2563,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง นำโดยนายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และนายถาวร เชียงส่ง ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมเป็นวิทยากรชุมชนในการทำกระถางปลูกต้นไม้จากเปลือกทุเรียน และ ผู้ผ่านการอบรมการทำกระถางต้นไม้จากเปลือกทุเรียน ตามโครงการส่งเสริมธุรกิจอาชีพชุมชน ปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

17 กรกฎาคม 2563

จัดงานพิธีมอบทุเรียนหลง-หลินลับแล เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง โดยนายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานพิธีมอบทุเรียนหลง-หลินลับแล เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา และพิธีการมอบเกียรติบัตรและภาพถ่ายให้สำหรับผู้ที่ร่วมมอบทุเรียนหลง-หลินลับแล เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธีรับมอบทุเรียนและมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดกลางผลไม้ (OTOP) เทศบาลตำบลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

14 กรกฎาคม 2563

การอบรม ”โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข” ประจำปี 2563 ณโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
       นายเพ็ชร ดีโพธ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ”โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข” ประจำปี 2563 ประกอบไปด้วย 3 โครงการ คือ
1. โครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งร่วมต้านภัยยาเสพติด
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
3. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
     โดยเทศบาลตำบลหัวดงให้การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 งบประมาณหมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการป้องกันการเกิดโรคทั้งตนเองและคนในครอบครัว ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

13 กรกฎาคม 2563

ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เมื่อเวลา 08.30 น.

      ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทางชมรมมีกิจกรรมวันเกิด บายศรีสู่ขวัญคนเกิดเดือนกรกฎาคม กิจกรรมวิชาการ เรื่อง "สมุนไพรเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย" วิทยากรโดย ภก.เสมอเทพ  แว่นวิชัย ตำแหน่ง หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

10 กรกฎาคม 2563

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.
       นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และ นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) ร่วมต้อนรับ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

09 กรกฎาคม 2563

ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำรายการ “วาไรตี้ เที่ยวทั่วไทย” เกี่ยวกับการรักษาสายพันธุ์ทุเรียนหลงลับแล,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และนางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกับทีมผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำรายการ “วาไรตี้ เที่ยวทั่วไทย” เกี่ยวกับการรักษาสายพันธุ์ทุเรียนหลงลับแลอันเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทำให้ชื่อเสียงของทุเรียนหลงลับแล เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ณ ดอยผามูบ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
02 กรกฎาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (107 รายการ)