ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
494
เดือนที่แล้ว
1,250
ปีนี้
10,122
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
25,670
ไอพี ของคุณ
3.228.21.204


วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น.
       นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และ นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) ร่วมต้อนรับ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล ในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้มากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

09 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และนางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกับทีมผู้สื่อข่าวช่อง Thai PBS ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทำรายการ “วาไรตี้ เที่ยวทั่วไทย” เกี่ยวกับการรักษาสายพันธุ์ทุเรียนหลงลับแลอันเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้ว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทำให้ชื่อเสียงของทุเรียนหลงลับแล เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ณ ดอยผามูบ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
02 กรกฎาคม 2563

วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 น.

     นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง  และ นายเพ็ชร ดีโพธ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง และ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกันมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ประกอบด้วย 

  1. นางแสงทอง ผงแสง บ้านเลขที่ 23 หมู่ 9 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  2. นายประเสริฐ วิริยา บ้านเลขที่ 64 หมู่ 9 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  3. นางป้อม พัวะชุมพล บ้านเลขที่ 17 หมู่ 5 ตำ บลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
  4. นางสมบัติ จิตรเจริญ บ้านเลขที่ 75/2 หมู่ 2 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

30 มิถุนายน 2563

    วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563  เวลา 09:30 น.

 

เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายเพชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) คณะครู เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร)ในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง  โดยมีหน่วยชุดแพทย์อาสาเคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัยดาบหัก และทหารจิตอาสามาร่วมกิจกรรมจิตอาสา big cleaning ทำความสะอาด อาคารสถานที่ภายในโรงเรียน ต้านภัยโควิด19 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

26 มิถุนายน 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดงนำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ร่วมกับสำนักบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดคณะนำโดย พันเอกฐาวิรัตน์ ยังน้อย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางมาติดตามและสำรวจสถานการณ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมการสำหรับช่วยเหลือเกษตรกร กรณีราคาผลผลิตตกต่ำ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง และตลาดผลไม้หัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
23 มิถุนายน 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง ให้การต้อนรับ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางกฤตยา กาญจนปัญญานนท์(ภรรยา) ,ปลัดอาวุโสอำเภอลับแล ,กรมการปกครอง,สาธารณสุขอำเภอลับแล ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล ,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง และกำนันตำบลแม่พูล ได้ดำเนินการตรวจร้านรับซื้อและจำหน่ายทุเรียน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ตลาดผลไม้หัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
23 มิถุนายน 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

        โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่าง วันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร)
         โดยมี นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง ได้มาพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง มอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลหัวดง รวมไปถึง นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และนางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง (รักษาการผู้อำนวยกองการศึกษาโรงเรียนเทศบาลหัวดง ป.ฟักอังกูร) พร้อมด้วย นางสาวณชนน จันทำโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษาเทศบาลตำบลหัวดง และ นายธรรมนูญ กรเพ็ชร นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยให้เป็นไปตามหลักการพื้นฐานของกระทรวงสาธารณะสุขต่อไป

22 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ , สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ออกตรวจของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อดำเนินการตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ ที่โรงคัดบรรจุทุเรียน ตลาดค้าส่ง ร้านค้าปลีก และร้านขายของฝากในเขตอำเภอลับแล ณ ตลาดผลไม้เทศบาลตำบลหัวดง

17 มิถุนายน 2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เมื่อเวลา 09.30 น.
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกับ รพ.สต.แม่พูล ประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุข โครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบไปด้วย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ประธานชุมชน, ประธาน อสม. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดง ณ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง
11 มิถุนายน 2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เมื่อเวลา 09.30 น.
 
ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทางชมรมมีกิจกรรมวิชาการ เรื่อง "สมุนไพรเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย" วิทยากรโดยนางสาวชุติมา วิมล ตำแหน่ง นักวิชาการแพทย์แผนไทย รพสต.แม่พูล ณ ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง
10 มิถุนายน 2563

วันที่4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
 
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และนางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมใจกันร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
04 มิถุนายน 2563

วันที่4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
 
นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ในโครงการนายกแดงแบ่งปันความสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
04 มิถุนายน 2563

วันที่12 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา09.00 น.
กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกับ รพ.สต.แม่พูล จัดประชุมผู้ประกอบการค้าทุเรียนในพื้นที่ตลาดผลไม้หัวดง ในการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อโรคไวรัส COVID-19 เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขายและผู้บริโภค โดยมีนายอุเทน โล่พาณิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย นายสำราญ เอื้ออิจรวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ประกอบการร้านค้าแผงทุเรียนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง
02 มิถุนายน 2563

วันที่1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ในโครงการนายกแดงแบ่งปันความสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19
01 มิถุนายน 2563

วันที่1 มิถุนาน 2563 เวลา 13.00 น.
 
นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง และนางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง จัดโครงการส่งเสริมธุรกิจอาชีพการทำกระถางปลูกต้นไม้ด้วยเปลือกทุเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 และยังช่วยแก้ไขปัญหาขยะเปียก(เปลือกทุเรียน) ที่เกิดขึ้น และลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคที่มีขยะเป็นสื่อนำโรค โดยกำหนดจัดในวันที่ 1 พฤษภาคม-30 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
01 มิถุนายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (94 รายการ)