ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
96
เดือนที่แล้ว
1,313
ปีนี้
4,682
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
20,230
ไอพี ของคุณ
18.232.51.69


วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.

เทศบาลตำบลหัวดง  นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง เป็นประธานโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 2-5ปี ด้วยโปรแกรมเสริมทักษะสมองด้านการบริหารด้วยเกษตรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม

และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง กล่าวรายงานต่อประธาน มี นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) คณะครู และ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

13 มีนาคม 2563

วันพุธ ที่4 มีนาคม 2563 เวลา 09:30 น.

ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2563

นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง การปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2563  พร้อมด้วย รอง หน.กลุ่มงานบริหารบุคคล กอ.รมน.จังหวัด อต. และ พาณิชยาจังหวัด และ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมบรรยาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน พ่อค้าแม่ค้าผลไม้ลองกองตำบลแม่พูล เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

04 มีนาคม 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนทุกหมู่ ร่วมกันประชุมระเบียบวาระการประชุม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่พูล ประจำปี 2563 ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง
02 มีนาคม 2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล และทุกหมู่ ร่วมกันประชุมระเบียบวาระการประชุม โครงการจัดงานวันสงกรานต์ และ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลแม่พูล ประจำปี 2563 ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง
26 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.

       เทศบาลตำบลหัวดง นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ต้อนรับ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล พร้อมด้วย นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในการเปิดงานตลาดนัดนวัตวิถีของดีหัวดง ครั้งที่2

      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนและนำเสนอผลการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ทุกภาคส่วน สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ภาคภูมิใจในวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของเทศบาลตำบลหัวดงคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนักเรียนจำหน่ายสินค้าในวิถีชุมชนของกินของใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเกษตรชุมชนตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.
 
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวน มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพ เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่มีมาตรฐาน มีการดูแลและป้องกันศัตรูพืชที่ดียิ่งขึ้น ณ จังหวัดจันทบุรี
โดย ศึกษาดูงาน
- สวนทุเรียนคุณปานฝัน ศรีทองประเสริฐ เจ้าของเพจ “ทำสวนเอาเงิน ไม่ได้เอาเงินทำสวน” ศึกษาเทคนิคการใช้น้ำเรียนรู้พฤติกรรมทุเรียน 100 ต้น ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเขคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และ
- บรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการเพื่อการส่งออก “แนวทางการตรวจรับรองแปลง GAP ภาตะวันออก” โดย คุณชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6 จันทบุรี กรมวิชาการเกษตร
- บรรยายเรื่อง การดูแลทุเรียนคุณภาพสูงในสภาพอากาศร้อนและเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ปุ๋ยทางใบ โดยอาจารย์ภพศักดิ์ ปานสีทอง ณ ชูการ์ปาล์ม รีสอร์ท
13 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา09.00 น.
 
เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ 2563
การอบรมสัมมนา เรื่อง การใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เคมีในการผลิตทุเรียนคุณภาพสู่ภัยแล้ง บรรยายโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง และ อาจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ อาคารหอประชุม ตลาดกลางผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตลาดโอท็อปเทศบาลตำบลหัวดง)
12 กุมภาพันธ์ 2563

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 14:30 น.

เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายเพชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลหัวดง และ ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกรู) ในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมขบวนแห่เครื่องมนัสการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ และขบวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2563 ณ มณฑลพิธีหน้าวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

29 มกราคม 2563

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563  เมื่อเวลา 09.30 น.

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง

27 มกราคม 2563

วันที่27 มกราคม 2563 เวลา09.00 น.

เทศบาลตำบลหัวดง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรม การนวดแช่เท้าด้วยสมุนไพร กลุ่มเป้าหมายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการประจำปีงบประมาณ 2563
โดย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง

27 มกราคม 2563

วันที่24 มกราคม 2563  เวลา 09:00 น.

เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง และ นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมตรีตำบลหัวดง และ นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ต้อนรับ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ของสมาคมชาวสวนผลไม้เมืองลับแล

ครั้งที่ 1/2563 โดยในที่ประชุมมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

  1. การให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสมาคมชาวสวนผลไม้เมืองลับแล
  2. การใช้ร่างข้อบังคับของสมาคมชาวสวนผลไม้เมืองลับแล ในการสรรหาคณะกรรมการสมาคมชาวสวนผลไม้เมืองลับแล

พร้อมด้วย นายสำราญ เอื้อจิรวาณิชย์ นายกเทศมตรีเมืองอุตรดิตถ์ บรรยาย เรื่อง เตรียมความพร้อมในการผลิตและส่งออกทุเรียนในปี 2563 ณ อาคารหอประชุม ตลาดกลางผลไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตลาดโอท็อปเทศบาลตำบลหัวดง)

24 มกราคม 2563

วันที่20 มกราคม 2563 เวลา 09.39 น.

นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมตรีตำบลหัวดง เป็นประธานในพิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลหัวดง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ในเขตเทศบาลตำบลหัวดง รวมทั้งสิ้น 70 คน เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน มอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง

20 มกราคม 2563

วันที่8 มกราคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา และบุคลากร และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อศึกษาดูงานโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

08 มกราคม 2563

วันที่ 6 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น.

นายอุเทน  โล่พานิช  นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และส่วนราชการ ท้องถิ่นอำเภอ และ สาธารณสุขอำเภอลับแล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่ตำบลแม่พูล ร่วมกันประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวดง  ครั้งที่1/2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง

06 มกราคม 2563

วันที่25 ธันวาคม 2562 เมื่อเวลา 10:00 น.

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562

25 ธันวาคม 2562

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (61 รายการ)