ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
72
เดือนนี้
161
เดือนที่แล้ว
1,984
ปีนี้
18,717
ปีที่แล้ว
14,104
ทั้งหมด
34,265
ไอพี ของคุณ
3.219.31.204วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.      นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีปริมาณสูงเกินมาต,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
      นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีปริมาณสูงเกินมาตรฐานและอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น ทำให้เกิดปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ จึงได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 รวมถึงเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
26 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น.   เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ,องค์กา,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ร่วมทำพิธีปิด และ มอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยมีนางเรณู อินศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุม OTOP เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
12 พฤศจิกายน 2563

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.   เทศบาลตำบลหัวดง นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง นายบุญส่ง ณะสิงห์ กำนันตำบลแม่พูล และร่วมกับ องค์การบริหาร,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง นายบุญส่ง ณะสิงห์ กำนันตำบลแม่พูล และร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ร่วมทำพิธีเปิดการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยมีนางเรณู อินศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่กรณีเกิดสาธารณภัย ณ อาคารหอประชุม OTOP เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
10 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 08.30 น.  ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทางชมรมมีกิจกรรมวันเกิด,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 08.30 น.
ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทางชมรมมีกิจกรรมวันเกิด บายศรีสู่ขวัญคนเกิดเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมวิชาการ เรื่อง การคัดแยกขยะ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน โดย วิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

09 พฤศจิกายน 2563

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.   กรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลง GAP พืชลองกอง ของเกษตรกรชาวสวนตำบลแม่พูล ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
กรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลง GAP พืชลองกอง ของเกษตรกรชาวสวนตำบลแม่พูล ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
04 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลหัวดง ได้ให้สถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และ โรคเชื้อไวรัสอันตราย RSV  ที่มักจะพบและระบาดในเด็กเล็ก โดยได้ทำการเช็ดทำความสะอาดห้องต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและเช็ด ล้าง ของเล่น รวมถึงบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการเก,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

เทศบาลตำบลหัวดง ได้ให้สถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และ โรคเชื้อไวรัสอันตราย RSV ที่มักจะพบและระบาดในเด็กเล็ก โดยได้ทำการเช็ดทำความสะอาดห้องต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและเช็ด ล้าง ของเล่น รวมถึงบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อโรค

04 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.    เทศบาลตำบลหัวดง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

       เทศบาลตำบลหัวดง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

15 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.    เทศบาลตำบลหัวดง จัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ครั้งที่ 1/2563 ตามมาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดง ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.

       เทศบาลตำบลหัวดง จัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ครั้งที่ 1/2563 ตามมาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดง ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

15 ตุลาคม 2563

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น.    เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง , นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) , ข้าราชการ และพนักง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง , นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) , ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป และวางพวงมาลา พร้อมถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
13 ตุลาคม 2563

 นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง , นางสาวณชนน จันทำโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเทศบาลตำบลหัวดง และ ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

      นายอุเทน  โล่พานิช  นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นายเพ็ชร  ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ  ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง , นางสาวณชนน  จันทำโรง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาเทศบาลตำบลหัวดง และ นายธรรมนูญ  กรเพ็ชร นักวิชาการศึกษาปฏบัติการเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมมอบมาลัย รดน้ำ และกล่าวแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของ คุณครูวันเพ็ญ  ผากิม ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง ณ อาคารเอนกประสงค์ ป.ฟักอังกูร 2 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

30 กันยายน 2563

 นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้าOTOPอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานน้ำตกแม่พู,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.
         นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้าOTOPอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานน้ำตกแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองลับแล อาหารพื้นบ้านของชาวลับแล และวิถีชีวิตของชาวอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

22 กันยายน 2563

 เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และนางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.
      เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และนางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา มีการเต้นแอโรบิค ลีลาศ รำไม้พอง และเต้นไลน์แดนซ์ จากชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล  ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

15 กันยายน 2563

  เทศบาลตำบลหัวดง ต้อนรับ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ที่พระราชทานถุงยังชีพและกระเป๋ายา,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.
       เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล เพื่อเป็นตัวแทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ที่พระราชทานถุงยังชีพและกระเป๋ายา แก่ราษฏรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแม่พูล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรง เมื่อวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

02 กันยายน 2563

เทศบาลตำบลหัวดงนำโดย นายอุเทน  โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นายเพ็ชร  ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ  ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วม,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
      เทศบาลตำบลหัวดงนำโดย นายอุเทน  โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นายเพ็ชร  ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ  ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยหลังจากเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

27 สิงหาคม 2563

 เทศบาลตำบลหัวดงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

 วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
        เทศบาลตำบลหัวดงนำโดย นายวิญญู  ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นายเพ็ชร  ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับสวนทุเรียนหลง-หลิน ลับแล ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

20 สิงหาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (117 รายการ)