ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
359
เดือนที่แล้ว
1,675
ปีนี้
3,693
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
39,303
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.    ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทางชมรมมีกิจกรรมวันเกิ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.

      ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทางชมรมมีกิจกรรมวันเกิด บายศรีสู่ขวัญคนเกิดเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ กิจกรรมวิชาการ เรื่อง การใช้ดนตรีบำบัดในการดูแลผู้สูงอายุ บำบัดสุขภาพจิตด้วยดนตรี โดย วิทยากรจาก ชมรมดนตรีบำบัดเทศบาลตำบลหัวดง ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

09 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.   สภาเทศบาลตำบลหัวดง ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.
สภาเทศบาลตำบลหัวดง ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง
18 มกราคม 2564

วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.   เทศบาลตำบลหัวดง โดยนายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง , รพ.สต.แม่พูล ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , อาสาสมัคร Care Giver ตำบลแม่พูล ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอลับแล เดินทางเข้ามอ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลหัวดง โดยนายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง , รพ.สต.แม่พูล ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , อาสาสมัคร Care Giver ตำบลแม่พูล ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอลับแล เดินทางเข้ามอบรถเข็นให้กับ นายโพธิ์ ช่วยศรี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว บ้านเลขที 4 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
06 มกราคม 2564

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.     สภาเทศบาลตำบลหัวดง ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.

        สภาเทศบาลตำบลหัวดง ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง

16 ธันวาคม 2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดการประชุมอนุมัตแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดการประชุมอนุมัตแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดง ให้มีสุขภาพที่ดีทั้ง 4 มิติ

16 ธันวาคม 2563

วันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563     เทศบาลตำบลหัวดง โดยนายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง คณะผู้บริหารฯ คณะสภาเทศบาลตำบลหัวดง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลับแล เข้าร่วมเดินทางออกศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี เรื่องการทำเกษตรผสมผสาน , กา,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลหัวดง โดยนายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง คณะผู้บริหารฯ คณะสภาเทศบาลตำบลหัวดง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลับแล เข้าร่วมเดินทางออกศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี เรื่องการทำเกษตรผสมผสาน , การทำสวนผลไม้โดยเฉพาะการทำสวนทุเรียน ที่ศูนย์พัฒนาผลไท้ตามพระราชดำริ , การทำเสื่อกก ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื่อกกสุริยา และ ดูงานเรื่องการปลูกผัก การทำปุ๋ยหมัก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 โดย เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับปรุง และชี้แนวทางในการจัดการส่งเสริมอาชีพตนเองได้อย่างสมบูรณ์ เรียนรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
07 ธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.      นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีปริมาณสูงเกินมาต,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
      นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีปริมาณสูงเกินมาตรฐานและอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น ทำให้เกิดปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ จึงได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเพื่อลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 รวมถึงเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
26 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น.   เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ,องค์กา,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง และร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ร่วมทำพิธีปิด และ มอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยมีนางเรณู อินศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุม OTOP เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
12 พฤศจิกายน 2563

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.   เทศบาลตำบลหัวดง นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง นายบุญส่ง ณะสิงห์ กำนันตำบลแม่พูล และร่วมกับ องค์การบริหาร,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นายวิญญู ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง,นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง นายบุญส่ง ณะสิงห์ กำนันตำบลแม่พูล และร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ร่วมทำพิธีเปิดการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยมีนางเรณู อินศิริ ปลัดอาวุโสอำเภอลับแล เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่กรณีเกิดสาธารณภัย ณ อาคารหอประชุม OTOP เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
10 พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 08.30 น.  ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทางชมรมมีกิจกรรมวันเกิด,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 08.30 น.
ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทางชมรมมีกิจกรรมวันเกิด บายศรีสู่ขวัญคนเกิดเดือนพฤศจิกายน กิจกรรมวิชาการ เรื่อง การคัดแยกขยะ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน โดย วิทยากรจาก สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

09 พฤศจิกายน 2563

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.   กรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลง GAP พืชลองกอง ของเกษตรกรชาวสวนตำบลแม่พูล ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
กรมวิชาการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามแปลง GAP พืชลองกอง ของเกษตรกรชาวสวนตำบลแม่พูล ณ เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
04 พฤศจิกายน 2563

เทศบาลตำบลหัวดง ได้ให้สถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และ โรคเชื้อไวรัสอันตราย RSV  ที่มักจะพบและระบาดในเด็กเล็ก โดยได้ทำการเช็ดทำความสะอาดห้องต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและเช็ด ล้าง ของเล่น รวมถึงบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการเก,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

เทศบาลตำบลหัวดง ได้ให้สถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก และ โรคเชื้อไวรัสอันตราย RSV ที่มักจะพบและระบาดในเด็กเล็ก โดยได้ทำการเช็ดทำความสะอาดห้องต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและเช็ด ล้าง ของเล่น รวมถึงบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อโรค

04 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.    เทศบาลตำบลหัวดง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

       เทศบาลตำบลหัวดง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

15 ตุลาคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.    เทศบาลตำบลหัวดง จัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ครั้งที่ 1/2563 ตามมาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดง ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.

       เทศบาลตำบลหัวดง จัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ในโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ครั้งที่ 1/2563 ตามมาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดง ดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

15 ตุลาคม 2563

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น.    เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง , นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) , ข้าราชการ และพนักง,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายเพ็ชร ดีโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง , นางรัชดาภรณ์ พรมจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) , ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 89 รูป และวางพวงมาลา พร้อมถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
13 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (123 รายการ)