ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลลับแล ร่วมกับ ทีม รพ.สต.ในอำเภอลับแล ออกมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (เข็มที่ 1) ให้กับ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป , ผู้มีน้ำหนักตัว 100 กก.ขึ้นไป , ผู้ป่วยเรื้อรัง 7,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.
โรงพยาบาลลับแล ร่วมกับ ทีม รพ.สต.ในอำเภอลับแล ออกมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (เข็มที่ 1) ให้กับ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป , ผู้มีน้ำหนักตัว 100 กก.ขึ้นไป , ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลแม่พูล ณ ตลาดกลางผลไม้ OTOP เทศบาลตำบลหัวดง(ด้านหลัง) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. พร้อมแนะนำประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19
07 ตุลาคม 2564

วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการล้างตลาดสดหัวดง เพื่อทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดพื้นตลาด รางระบายน้,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการล้างตลาดสดหัวดง เพื่อทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดพื้นตลาด รางระบายน้ำ จุดทิ้งขยะ และพื้นผิวจราจรรอบๆตลาดสดหัวดง รวมถึงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ตลาดสดหัวดงจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดตั้งวางเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และจัดเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด
21 กันยายน 2564

วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการล้างตลาดสดหัวดง เพื่อทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดพื้นตลาด รางระบายน้ำ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการล้างตลาดสดหัวดง เพื่อทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดพื้นตลาด รางระบายน้ำ จุดทิ้งขยะ และพื้นผิวจราจรรอบๆตลาดสดหัวดง รวมถึงทำการดูดบ่อพักน้ำทิ้ง และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ตลาดสดหัวดงจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดตั้งวางเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และจัดเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด
07 กันยายน 2564

วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11.40 น. นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ , นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน , นายกรนิจ โนนจุ้ย ผอ.กองส่งเสริมและบริหารระ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11.40 น.
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ , นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน , นายกรนิจ โนนจุ้ย ผอ.กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ , นายอำเภอลับแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์การรับซื้อลองกองในตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรเกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน
30 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง ได้ประสานงานให้พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อลองกองของพี่น้องในพื้นที่ตำบลหัวดง ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวดง เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด เนื่องจากในช่วงต้นของฤดูกาลกำลังมีปัญหามีราคาตกต่ำ และมีปั,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลหัวดง ได้ประสานงานให้พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อลองกองของพี่น้องในพื้นที่ตำบลหัวดง ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวดง เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด เนื่องจากในช่วงต้นของฤดูกาลกำลังมีปัญหามีราคาตกต่ำ และมีปัญหาเรื่องการส่งออก ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางเทศบาลตำบลหัวดงจึงช่วยเหลือเกษตรกรโดยการให้พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงในพื้นที่ และให้ราคาตามท้องตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีความสะดวกในการขายผลผลิตมากขึ้น
27 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณบ้านผักราก หมู่ 5 เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขัง เปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากน้ำท่วมขัง และป,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณบ้านผักราก หมู่ 5 เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขัง เปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากน้ำท่วมขัง และป้องกันปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในช่วงฤดูฝน
26 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณ หมู่ 1 และ หมู่ 3 เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขัง เปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากน้ำท่วมขัง และป้อ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณ หมู่ 1 และ หมู่ 3 เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขัง เปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากน้ำท่วมขัง และป้องกันปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในช่วงฤดูฝน
20 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 55 กล่อง เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกท่านซึ่งเป็นด่านห,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 55 กล่อง เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และได้ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานทุกท่านซึ่งเป็นด่านหน้า ที่ปฏิบัติงานเสียสละแรงกายแรงใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานที่กักกันโรค
ตำบลแม่พูล โดยมี นายวิรุจ สุกสา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นายวุฒิชัย ทองเล่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ,
นายชินวัฒน์ แดงกองโค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ,นายธิติพันธุ์ อยู่ยิ่ง ผอ.รพ.สต.ตำบลแม่พูล , นายไพฑูรย์ คำจ้อน ผอ.รพ.สต.บ้านผามูบ, กำนันตำบลแม่พูล และ ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน เป็นตัวแทนในการรับมอบ
19 สิงหาคม 2564

วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง เข้าดำเนินการปรับพื้นถนน และลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน บริเวณชุมชนผักราก ซอย 3 เพื่อให้การสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสะดวก ปลอดภัย ในการขับขี่ช,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง เข้าดำเนินการปรับพื้นถนน และลงหินคลุก ซ่อมแซมถนน บริเวณชุมชนผักราก ซอย 3 เพื่อให้การสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีความสะดวก ปลอดภัย ในการขับขี่ช่วงฤดูฝน และเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ข้างทาง บริเวณชุมชนตีนศาลนาตอง หมู่ 2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเขตชุมชน ให้เขตเทศบาลมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ไม่กีดขวางทางสัญจร และเพื่อป้องกันการเกิดต้นไม้หักโค่นใส่บ้านเรือนของประชาชนช่วงพายุฤดูฝน ในเขตเทศบาลตำบลหัวดง
ซึ่งหากพี่น้องประชาชนท่านใดไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องการสัญจรไปมาบนท้องถนน หรือต้องการให้ดำเนินการแก้ไขตรงจุดใด สามารถแจ้งได้ที่หมายเลข 055-427222 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง
18 สิงหาคม 2564

วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองช่างเทศบาลตำบลหัวดงร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการนำสิ่งปฏิกูลออกจากรางระบายน้ำและฉีดล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณ ถนนเส้นหลักในเขตเทศบา,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
กองช่างเทศบาลตำบลหัวดงร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการนำสิ่งปฏิกูลออกจากรางระบายน้ำและฉีดล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณ ถนนเส้นหลักในเขตเทศบาล เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขัง เปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากน้ำท่วมขัง และป้องกันปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในช่วงฤดูฝน และ ดำเนินการล้างตลาดสดหัวดง เพื่อทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดพื้นตลาด รางระบายน้ำ จุดทิ้งขยะ รวมถึงพื้นผิวจราจรรอบๆตลาดสดหัวดง ตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
17 สิงหาคม 2564

วัน จันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหัวดง ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น (Local Quarantine) ในระดับตำบล ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 33/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จึงดำเนินการสถานที่กักก,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วัน จันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตำบลหัวดง ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานที่กักกันโรคที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น (Local Quarantine) ในระดับตำบล ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 33/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จึงดำเนินการสถานที่กักกันโรค นำโดย นายจรัญ เพ็ชรคำ ปลัดอำเภอลับแล ,นายวิรุจ สุกสา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , จ.ส.อ.ธวัชชัย กาวีละ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง.นายชินวัฒน์ แดงกองโค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล ,นายธิติพันธุ์ อยู่ยิ่ง ผอ.รพ.สต.ตำบลแม่พูล , นายไพฑูรย์ คำจ้อน ผอ.รพ.สต.บ้านผามูบ, กำนันตำบลแม่พูล, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อสม. และ อปพร. ทั้ง 11 หมู่บ้าน พร้อมเปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีความพร้อม 15 เตียง
16 สิงหาคม 2564

วัน จันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564  เวลา 10.30 น. กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณหน้าสถานที่กักกันโรคที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น (Local Quarantine) ในระดับตำบล เพื่อบริการอำนวยค,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วัน จันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.
กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณหน้าสถานที่กักกันโรคที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น (Local Quarantine) ในระดับตำบล เพื่อบริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
16 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณบ้านห้วยโป่ง หมู่ 10 เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขัง เปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากน้,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณบ้านห้วยโป่ง หมู่ 10 เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขัง เปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากน้ำท่วมขัง และป้องกันปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันในช่วงฤดูฝน และ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง
13 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง เข้าพัฒนาเส้นทาง บริเวณ หมู่ 9 และ หมู่ 10 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง เข้าพัฒนาเส้นทาง บริเวณ หมู่ 9 และ หมู่ 10 เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2564

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายวิรุจ สุกสา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , จ่าสิบเอกธวัชชัย กาวีละ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เ,เทศบาลตำบลหัวดง,huadong.go.th
วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น.
เทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นายวิรุจ สุกสา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , จ่าสิบเอกธวัชชัย กาวีละ รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวดง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ฝายหมาก หมู่ 2 และ ฝายห้วยโป่ง หมู่ 10 โดยได้รับสนับสนุนพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
11 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (188 รายการ)