ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,163
เดือนที่แล้ว
2,021
ปีนี้
12,395
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
48,005
ไอพี ของคุณ
3.239.7.207

-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการสำหรับสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้(ล้ง) และตลาดรับซื้อผลไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค COVID-19 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง แจ้งผู้ประกอบการ/ค้าขายทุเรียน ล้งทุเรียน ที่เดินทางมาจาก 4 จังหวัด ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง แจ้งผู้ใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลหัวดง หมู่ที่2 เนื่องจากในช่วงนี้ไฟตกบ่อย ประกอบกับไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่หมู่ 2 และบริเวณตลาดผลไม้หัวดง ส่งผลให้ระบบไฟประปามีปัญหาทำให้ปั๊มสูบน้ำไหม้บ่อย เป็นเหตุให้น้ำประปาไม 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลตำบลหัวดง 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพ คุณธรรม & ความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลหัวดง โดยสามารถสแกน QR-Code เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน 
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ... ที่เว็บนี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ ใส่เลขบัตรประช 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลหัวดงที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง เตือน...!! ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ถูกจำกัดสิทธิ 2ปี วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. กองประปาเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการซ่อมท่อประปา ม.8 ห้วยใต้ หลังจากที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ เรื่องน้ำประปาไม่ไหล พบสาเหตุท่อเมนประปาหลุดในราง ทำให้น้ำในถังเก็บแห้ง ขณะนี้ได้ทำการปิดวาล
วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง นำเครื่องจักรเข้าทำการเคลียร์ถนน บริเวณ ม.5 ทางไปนานกกก เนื่องจากช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา มีฝนตกหนักส่งผลให้เกิด ดิน-โคลน สไลด์ลงมาปิดถนน ทำให้การสัญจร ไป-มา ไม่สะดวก ขณะนี้เทศ
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกับ รพ.สต.แม่พูล ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่พูล ประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในพื้นที่ตำบลแม่พูล เนื่องจากสถานการณ์ก
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองประปาเทศบาลตำบลหัวดง ได้ดำเนินการรับโอนกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ม่อนเจริญ เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง ซึ่งจากเดิม มีจำนวน 1 บ่อ ความลึกประมาณ 65 เมตร มีปริมา
วันอังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณชุมชนผักราก ซอย 5 หมู่ 5 ตำบลแม่พูล เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขังให้การระบายน้ำเป็นไปอย
วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง เข้าดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางศรีไพร หมู่ 1 ตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลหัวดง เพื่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
ร้านใบหม่อนฟาร์ม
ร้านตะวันฉาย ผ้าฝ้าย ผ้าทอพื้นเมืองลับแล
ร้านบ้านบนดอยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน
กล้วยทอด เผือกทอด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร