ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
108
เดือนนี้
2,078
เดือนที่แล้ว
2,073
ปีนี้
18,403
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
54,013
ไอพี ของคุณ
3.234.211.61

-:- ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เชิญชวน ประชาชนตำบลแม่พูล ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั้งเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 
-:-  ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 
-:- ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อลดการเดินทางเข้ามาติดต่อที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวดง ท่านสามารถติดต่อ แจ้งเรื่องต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยการสแกน QR Code  
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้าฉีดวัคซีนโควิด 19 เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลลับแล ร่วมกับ รพ.สต.แม่พูล มาให้บริการฉีดวัคซีนให้ที่ ตลาดกลางผลไม้โอท็อปเทศบาลตำบลหัวดง 
-:- ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง 
-:- ฺBest Practice โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เรื่อง การปลูกฝังสร้างวินัยใฝ่ดี ด้วยโมเดลปลาน้อยสร้างวินัยเด็กปฐมวัย 
-:- รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)และผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหัวดง 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการสำหรับสถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้(ล้ง) และตลาดรับซื้อผลไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค COVID-19 วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลลับแล ร่วมกับ ทีม รพ.สต.ในอำเภอลับแล ออกมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (เข็มที่ 1) ให้กับ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป , หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป , ผู้มีน้ำหนักตัว 100 กก.ขึ้นไป , ผู้ป่วยเรื้อรัง 7
วันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการล้างตลาดสดหัวดง เพื่อทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดพื้นตลาด รางระบายน้
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการล้างตลาดสดหัวดง เพื่อทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล ทำความสะอาดพื้นตลาด รางระบายน้ำ
วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11.40 น. นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ , นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน , นายกรนิจ โนนจุ้ย ผอ.กองส่งเสริมและบริหารระ
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง ได้ประสานงานให้พ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อลองกองของพี่น้องในพื้นที่ตำบลหัวดง ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวดง เพื่อช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด เนื่องจากในช่วงต้นของฤดูกาลกำลังมีปัญหามีราคาตกต่ำ และมีปั
วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองช่างเทศบาลตำบลหัวดง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณบ้านผักราก หมู่ 5 เพื่อลดปริมาณน้ำท่วมขัง เปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากน้ำท่วมขัง และป
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
ร้านใบหม่อนฟาร์ม
ร้านตะวันฉาย ผ้าฝ้าย ผ้าทอพื้นเมืองลับแล
ร้านบ้านบนดอยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน
กล้วยทอด เผือกทอด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร