ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
359
เดือนที่แล้ว
1,675
ปีนี้
3,693
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
39,303
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123

-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง ???????? เรื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ... ที่เว็บนี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ ใส่เลขบัตรประช 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลหัวดงที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง เตือน...!! ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ถูกจำกัดสิทธิ 2ปี 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-:- ประกาศร่างวิจารณ์การประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ???????? สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ???????? เรื่อง การเผาหญ้า เผาขยะ ผิดกฎหมาย เมื่อเข้าสู่ฤดูหน้าหนาว สภาพของอากาศมักก่อให้เกิดใบไม้แห้งร่วง ขอย้ำเตือนประชาชน อย่าจุดไฟเผาใบไม้ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดควัน และส่งผลกระทบให้มีค่าฝุ่นละออง หรือ PM2.5 สูงขึ้นแล้ว การเผาหญ 
-:- ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้ายใหม่ ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ 2563 ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 055-427222 ต่อ 107 ฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลหัวดง 
-:- เรื่อง สะดวกกว่าเดิม ! แจ้งย้ายหน่วยบัตรทอง ได้สิทธิทันที เริ่ม 1 ม.ค. 64 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปรับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น รายละ 1,000 บาท ต่อเดือน รายที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1,000 บาท จากเดิมที่ได้รับ 800 บาท ตามมติคณะรัฐ วันอังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทางชมรมมีกิจกรรมวันเกิ
วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลหัวดง ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง
วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหัวดง โดยนายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง , นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลตำบลหัวดง , รพ.สต.แม่พูล ,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน , อาสาสมัคร Care Giver ตำบลแม่พูล ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอลับแล เดินทางเข้ามอ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลหัวดง ได้ประชุมสภา สมัยวิสามัญที่1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดการประชุมอนุมัตแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดง
วันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลหัวดง โดยนายอุเทน โล่พานิช นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง คณะผู้บริหารฯ คณะสภาเทศบาลตำบลหัวดง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลับแล เข้าร่วมเดินทางออกศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรี เรื่องการทำเกษตรผสมผสาน , กา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
ร้านใบหม่อนฟาร์ม
ร้านตะวันฉาย ผ้าฝ้าย ผ้าทอพื้นเมืองลับแล
ร้านบ้านบนดอยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน
กล้วยทอด เผือกทอด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร