ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
513
เดือนที่แล้ว
1,806
ปีนี้
7,619
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
43,229
ไอพี ของคุณ
44.192.70.216

-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลตำบลหัวดง 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพ คุณธรรม & ความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลหัวดง โดยสามารถสแกน QR-Code เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน 
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง ???????? เรื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ... ที่เว็บนี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ ใส่เลขบัตรประช 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลหัวดงที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง เตือน...!! ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ถูกจำกัดสิทธิ 2ปี 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-:- ประกาศร่างวิจารณ์การประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ???????? สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 เพื่อผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้ 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ???????? เรื่อง การเผาหญ้า เผาขยะ ผิดกฎหมาย เมื่อเข้าสู่ฤดูหน้าหนาว สภาพของอากาศมักก่อให้เกิดใบไม้แห้งร่วง ขอย้ำเตือนประชาชน อย่าจุดไฟเผาใบไม้ เพราะนอกจากจะทำให้เกิดควัน และส่งผลกระทบให้มีค่าฝุ่นละออง หรือ PM2.5 สูงขึ้นแล้ว การเผาหญ วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลหัวดง โดย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดนวัตวิถีของดีหัวดง เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนและนำเสนอผลการจัดการศึกษา โดยการมีส่
วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง โดย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และมอบระเบียนผลการเรียนให้กับน
วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง โดย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง ได้ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เดินทางมาฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เรื่อง ก
เทศบาลตำบลหัวดง วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสถานที่รับมอบหีบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง ได้มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ท
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหัวดง ได้จัดอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้งหมด 2เขตเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 11 หน่วยเลือกตั้ง ในเขตพื้นเทศบาลตำบลหัวดง เพื่อให้ความรู้ควา
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลหัวดง นำโดย นางพวงพรรณ ขันปิงปุ๊ด ปลัดเทศบาล ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหัวดง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลหัวดง คณะครู นักเรียนโรง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
ร้านใบหม่อนฟาร์ม
ร้านตะวันฉาย ผ้าฝ้าย ผ้าทอพื้นเมืองลับแล
ร้านบ้านบนดอยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน
กล้วยทอด เผือกทอด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร