ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
557
เดือนที่แล้ว
633
ปีนี้
557
ปีที่แล้ว
1,443
ทั้งหมด
2,001
ไอพี ของคุณ
52.87.253.202
-:- ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปี 2562 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหัวดง ประจำปีงบประมาณ 2562 
-:- รับสมัคร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ตรา สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนรับสมัครผู้ขอใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลหัวดง เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหัวดง 
-:- ประชาสัมพันธ์การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พิธีบำเพ็ญกุศลถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ อ.วัดโบสถ์
การประชุมแก้ไขปัญหาราคาลางสาด-ลองกองตกต่ำ ประจำปี 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (รุ่น 2)
คณะศึกษาดูงาน อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (รุ่นที่ 1)
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ปี 2561สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และพิธีเปิดงาน,จ้างเหมาเช่าเวที,จ้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ รร.เทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทุเรียนหมอนทอง จำนวน 20 ลูก 
-:- ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างทำสายสะพายการประกวดธิดาทุเรียนหลง-หลิน ลับแล จำานวน 7 เส้น 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับไฟบริเวณงาน โดยเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบอร์ด/ซุ้มนิทรรศการทุเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดงานแสดงมหรสพบนเวทีกลางสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงาน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- สรุปผลการประเมินราคาค่างานก่อสร้าง 
ร้านใบหม่อนฟาร์ม
ร้านตะวันฉาย ผ้าฝ้าย ผ้าทอพื้นเมืองลับแล
ร้านบ้านบนดอยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน
กล้วยทอด เผือกทอด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร