ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหัวดง วิสัยทัศน์ : หัวดงเป็นเมืองเศรษฐกิจน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต สังคมอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง สันติสุขและยั่งยืน
สายตรงนายก

แจ้งทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS

คู่มือประชาชน

facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2561
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
84
เดือนนี้
983
เดือนที่แล้ว
2,105
ปีนี้
10,194
ปีที่แล้ว
20,062
ทั้งหมด
45,804
ไอพี ของคุณ
3.235.184.215

-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง ???????? แจ้งผู้ประกอบการ/ค้าขายทุเรียน ล้งทุเรียน ที่เดินทางมาจาก 4 จังหวัด ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง แจ้งผู้ใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลหัวดง หมู่ที่2 เนื่องจากในช่วงนี้ไฟตกบ่อย ประกอบกับไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่หมู่ 2 และบริเวณตลาดผลไม้หัวดง ส่งผลให้ระบบไฟประปามีปัญหาทำให้ปั๊มสูบน้ำไหม้บ่อย เป็นเหตุให้น้ำประปาไม 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลตำบลหัวดง 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพ คุณธรรม & ความโปร่งใส ของ เทศบาลตำบลหัวดง โดยสามารถสแกน QR-Code เพื่อเข้าสู่ระบบการประเมิน 
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บ 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง ???????? เรื่อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ... ที่เว็บนี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ ใส่เลขบัตรประช 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง ขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลหัวดงที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหัวดง เรื่อง เตือน...!! ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ถูกจำกัดสิทธิ 2ปี 
-:- ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-:- ประกาศร่างวิจารณ์การประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหัวดง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการตัดต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณซอยวัดผักราก หมู่ 5 โดยเน้นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านพาดกับสายไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจ
วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหัวดง จัดกิจกรรมผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทางชมรมมีกิจกรร
วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลหัวดง โดย นายวิรุจ สุกสา นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง และ จ.ส.อ.ธวัชชัย กาวีละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหัวดง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 (กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21) ค่ายพระศรีพนมมาศ ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร มาเติมระบบประปาหมู่บ้าน ม.9 ชุมชนต้นงั่ว (ม่อนจรี) ตามคำร้องขอจากเทศบาลตำบลหัวดง เพื่อ
วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. ด้วยได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ว่าพบปลาตายและน้ำเน่าเสียบริเวณคลองหัวสะพานบ้านแม่บก ม.3 ต.แม่พูล เทศบาลตำบลหัวดงจึงได้เข้าตรวจสอบร่วมกับกรมประมง จ.อุตรดิตถ์ พบว่าสาเหตุเกิดจาก 1.สภาพน้ำ มีน้
วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ประธานสภาเทศบาลตำบลหัวดง ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหัวดง เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยไม่มีกา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน(สขร)
ร้านใบหม่อนฟาร์ม
ร้านตะวันฉาย ผ้าฝ้าย ผ้าทอพื้นเมืองลับแล
ร้านบ้านบนดอยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน
กล้วยทอด เผือกทอด
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร